ARCHITECTURE LIGHTING FURNITURE
EN - MK
salon29

The John Appartment

Фенси-шменси урбан простор во скопскиот gated community “Верина” кај Орман.

Декорирањето на просторот со апликации на плафони и ѕидови е изоставено оставајќи го самиот простор да ја раскажува својата приказна преку мебелот кој секојдневно се користи. Се' е во функција на корисно и паметно искористување на предметите кои заслужиле да бидат во ова “елитно” друштво.

“Секогаш гледаме да оставаме празен неискористен простор. Празнината е еден вид слобода.

by Smart Living Architects